Tàu biển Việt Nam ra khỏi "danh sách đen" vào "danh sách trắng"

06/01/2016 07:05

19 lượt tàu bị lưu giữ trong số 674 lượt tàu kiểm tra, đội tàu biển VN được Tokyo-Mou xếp vào “danh sách trắng”.

Tàu biển Việt Nam ra khỏi
Tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen

 Theo Bộ GTVT, tỷ lệ tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế bị lưu giữ bởi chính quyền cảng nước ngoài thông qua kiểm tra của chính quyền cảng trong năm 2015 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo-Mou) là 2,82%, giảm hơn so với mức 3,84% của năm 2014. 

Về số lượng, chỉ có 19 lượt tàu bị lưu giữ trong tổng số 674 lượt tàu bị kiểm tra. Kết quả trên giúp đội tàu biển VN năm thứ 2 liên tiếp được Tokyo-Mou xếp vào “danh sách trắng”, đồng nghĩa với việc nâng uy tín về mức độ an toàn của đội tàu biển VN trên thị trường vận tải quốc tế, cũng như ít bị chính quyền cảng nước ngoài kiểm tra.

Được biết, năm 2013, Bộ GTVT ban hành đề án “Đưa đội tàu biển VN ra khỏi danh sách đen của Tokyo-Mou vào cuối năm 2014” và đã đạt được kết quả trên vào cuối năm 2014. Theo Cục Đăng kiểm VN, tính đến 15/12/2015, đội tàu biển VN có 1.421 chiếc, với tổng trọng tải hơn 6,7 triệu tấn; trong đó có 493 tàu biển có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế.

H.Lộc