"Đa số người vi phạm đã ý thức được việc chấp hành. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp không chấp hành thổi nồng độ cồn, tự ý bỏ đi gây khó khăn cho lực lượng CSGT. Nhưng trên tinh thần kiên quyết xử lý hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, Đội CSGT số 6 đã triển khai biện pháp ghi nhận lại bằng video, mời người làm chứng lập biên bản và xử phạt", một cán bộ Đội CSGT số 6 cho hay.
"Đa số người vi phạm đã ý thức được việc chấp hành. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp không chấp hành thổi nồng độ cồn, tự ý bỏ đi gây khó khăn cho lực lượng CSGT. Nhưng trên tinh thần kiên quyết xử lý hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, Đội CSGT số 6 đã triển khai biện pháp ghi nhận lại bằng video, mời người làm chứng lập biên bản và xử phạt", một cán bộ Đội CSGT số 6 cho hay.
Phùng Tuệ An