Người đàn ông này không chấp hành đo nồng độ cồn, tự ý bỏ đi dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu hợp tác. Đối với những trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, CSGT sẽ lập biên bản xử phạt ở mức cao nhất, niêm phong, tạm giữ phương tiện.
Người đàn ông này không chấp hành đo nồng độ cồn, tự ý bỏ đi dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu hợp tác. Đối với những trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, CSGT sẽ lập biên bản xử phạt ở mức cao nhất, niêm phong, tạm giữ phương tiện.
Phùng Tuệ An