Người đàn ông này thừa nhận với CSGT: "Anh uống rất nhiều bia rồi, giờ thổi kiểu gì cũng bị mức cao nhất nên anh không thổi".
Người đàn ông này thừa nhận với CSGT: "Anh uống rất nhiều bia rồi, giờ thổi kiểu gì cũng bị mức cao nhất nên anh không thổi".
Phùng Tuệ An