Sau khi được mời để ký biên bản vi phạm, tài xế Đ.V.Đ không ký và liên tục gọi "cầu cứu". Gần 1 tiếng sau, khi không thể xin bỏ qua xử lý vi phạm, tài xế Đ. đành phải chấp nhận ký biên bản. Với lỗi vi phạm này, tài xế Đ. sẽ bị phạt tiền từ 4-5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16-18 tháng.
Sau khi được mời để ký biên bản vi phạm, tài xế Đ.V.Đ không ký và liên tục gọi "cầu cứu". Gần 1 tiếng sau, khi không thể xin bỏ qua xử lý vi phạm, tài xế Đ. đành phải chấp nhận ký biên bản. Với lỗi vi phạm này, tài xế Đ. sẽ bị phạt tiền từ 4-5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16-18 tháng.
Phùng Tuệ An