Tái cơi nới thành thùng, nhiều phương tiện bị truy xuất, phạt kịch khung

14/10/2019 15:34

Sau khi Thanh tra giao thông Nghệ An tuyên truyền, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn đã đưa xe đi cắt phần thùng cơi nới.

Tái cơi nới thành thùng, nhiều phương tiện bị truy xuất, phạt kịch khung 1
Lực lượng TTGT giám sát cắt thùng xe cơi nới

Sáng 14/10, một chủ phương tiện và 3 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn đưa 5 xe ô tô tải tới xưởng cơ khí trên địa bàn để cắt bỏ thành thùng hàng đã cơi nới trước đó.

3 chủ xe gồm: Công ty Minh Tuấn, Công ty Lâm Thanh (2 xe), Công ty Phượng Từ, một cá nhân là anh Nguyễn Văn Tý (trú Quỳnh Lưu, chủ xe BKS 37C - 205.09). Tai đây, các chủ doanh nghiệp và chủ phương tiện đều thừa nhận đã cơi nới thùng xe, vui vẻ cắt bỏ và hứa không tái diễn

Ông Cung Đình Ngọc, Đội phó phụ trách Khu vực 3, TTGT Nghệ An cho biết: Đây là 5 xe được vận động cắt thùng xe trong đợt này. Các xe được được thanh tra phát hiện lưu thông trên tuyến QL48, đường tỉnh, đường huyện ở khu vực Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu. Sau khi phát hiện, Đội đã truy xuất nguồn gốc xe, tới làm việc với chủ xe, chủ doanh nghiệp sở hữu xe. Đồng thời, tuyên truyền, vận động để các lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp không chấp hành, khi phát hiện lực lượng TTGT sẽ phạt hết lỗi, kịch khung.

Đáng nói, các xe này trước đây từng được vận động cắt thùng, nhưng sau một thời gian các chủ xe lại cho tái cơi nới để chở quá tải.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi lại quá trình kiểm tra trước và sau khi cắt thùng xe cơi nới:

Tái cơi nới thành thùng, nhiều phương tiện bị truy xuất, phạt kịch khung 2
Thanh tra giao thông Nghệ An kiểm tra các xe cơi nới trước khi cắt thành thùng
Tái cơi nới thành thùng, nhiều phương tiện bị truy xuất, phạt kịch khung 3
Bên cạnh việc tuyên truyền, doanh nghiệp vận tải, cá nhân cắt cơi thùng, nếu tái phạm kiên quyết xử phạt mức kịch khung
Tái cơi nới thành thùng, nhiều phương tiện bị truy xuất, phạt kịch khung 4
Các xe tập kết chuẩn bị cắt bỏ thùng cơi nới
Tái cơi nới thành thùng, nhiều phương tiện bị truy xuất, phạt kịch khung 5
Sau khi cắt cơi thùng, thanh tra giao thông kiểm tra lại rồi mới cho phép lưu thông
Tái cơi nới thành thùng, nhiều phương tiện bị truy xuất, phạt kịch khung 6
Phương tiện sau khi đã cắt thùng
Văn Thanh - Thủy Tiên