Sửa chữa trên 10 triệu m2 mặt đường

27/02/2018 06:11

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, năm 2017, trên hệ thống quốc lộ đã sửa chữa trên 10 triệu m2 mặt đường...

sửa chữa trên 10 triệu m2 mặt đường

Năm 2017, hàng triệu m2 mặt đường trên hệ thống quốc lộ đã được sửa chữa

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng cho biết, đã bổ sung, thay thế trên 41.000 cọc tiêu, sửa chữa trên 240 cầu, gần 420 điểm đen TNGT. Khối lượng nghiệm thu đạt trên 9.100 tỷ đồng. Đến ngày 30/1 đã giải ngân được trên 8.500 tỷ đồng, đạt gần 100% số vốn giao.

Cũng trong năm 2017, các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT đã triển khai tháng cao điểm xử lý vi phạm hành lang ATGT và hành lang đường bộ. Qua đó, đã tạo được ý thức trách nhiệm trong trong quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ của nhân dân, đồng thời xử lý được hàng nghìn vụ vi phạm. 

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, thời gian tới, đơn vị này sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục, thẩm định, phế duyệt các công trình sửa chữa định kỳ trong kế hoạch bảo trì năm 2018 đã được Bộ GTVT phê duyệt; Tổ chức đấu thầu và khởi công các dự án bảo trì trong tháng 3/2018; Đồng thời tổ chức đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ giai đoạn 3 năm từ năm 2018 - 2020. “Tổng cục sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá các tuyến quốc lộ đã quá thời gian sửa chữa định kỳ để xác định nhu cầu vốn bảo trì trong thời gian tới và xây dựng kế hoạch bảo trì trung hạn giai đoạn 2019 - 2025”, ông Cường nói.

T.Duy