"Siết" vi phạm quy định nồng độ cồn tại CHK, sân bay

04/12/2014 10:58

Cục Hàng không VN vừa có Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra an toàn đường cất hạ cánh và đẩy mạnh kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không VN yêu cầu lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định về nồng độ cồn

Cụ thể, Cục Hàng không VN yêu cầu các cảng vụ hàng không tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát an toàn đường cất hạ cánh; Tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình thực hiện công tác an toàn đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay và bổ sung nội dung chi tiết vào báo cáo định kỳ hàng tháng, quý hoặc báo cáo đột xuất.

Cùng đó, phải tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu tại cảng HK, sân bay: Thành phần kíp trực và giấy phép, năng định nhân viên; việc giao nhận ca và duy trì kỷ luật lao động trong ca trực; việc đảm bảo môi trường làm việc và các nội dung liên quan khác về đảm bảo an toàn khai thác cơ sở. 

Liên quan đến việc kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không VN yêu cầu lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định về nồng độ cồn;Tăng cường phổ biến các quy định, hướng dẫn về bảo đảm an toàn có liên quan đến nồng độ cồn đối với nhân viên hàng không trong dịp cuối năm 2014 và tết Nguyên đán Ất Mùi tới các đơn vị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

T.B