Siết kiểm tra nồng độ cồn lái tàu dịp Tết

14/12/2021 17:31

Đường sắt siết công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, ATGT dịp Tết 2022, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích.

Tổng công ty Đường sắt VN vừa có công điện yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn chạy tàu, ATGT cuối năm và dịp Tết 2022.

Cụ thể, doanh nghiệp này yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải xây dựng kế hoạch cụ thể, lên lịch trực 24/24h để chỉđạo sản xuất, kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự, ATGT đường sắt trên địa bàn quản lý… Trong đó, phải bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị thường trực 24/24h để ứng phó kịp thời tai nạn, sự cố khi có yêu cầu.

Siết kiểm tra nồng độ cồn lái tàu dịp Tết 1

Đường sắt siết các biện pháp đảm bảo an toàn chạy tàu, ATGT dịp Tết. Ảnh: minh họa

Phối hợp thực hiện tốt công tác liên hiệp lao động khu ga, để kịp thời giải quyết các sự vụ nhằm giảm thời gian chậm tàu. Thông báo thời gian chạy tàu cho các điểm cảnh giới do địa phương đảm nhận, nhằm đảm bảo ATGT tại các giao cắt.

Tổng công ty yêu cầu duy trì chặt chẽ trật tự, kỷ cương, kỷ luật về an toàn chạy tàu nhằm phòng ngừa tai nạn, sự cố ATGT đường sắt do chủ quan. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định, quy trình tác nghiệp của người lao động khi lên ban làm việc, nhất là về nồng độ cồn, chất kích thích, xử lý nghiêm các các tổ chức, cá nhân vi phạm, tái vi phạm.

Về an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt, các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, khắc phục kịp thời các điểm xung yếu, hư hỏng do mưa, lũ gây ra. Kiểm tra, đôn đốc đơn vị trực thuộc, các nhà thầu thi công các gói 7.000 tỉ, sửa chữa định kỳ thực hiện tốt phương án, biện pháp thi công phù hợp với kế hoạch chạy tàu Tết; Chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định liên quan nhằm đảm bảo an toàn các mặt.

Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra và có các giải pháp đảm bảo ATGT tại các giao cắt, bảo vệ hành lang ATGT đường sắt. Phối hợp với Đoàn TN đường sắt bố trí nhân lực cảnh giới đảm bảo ATGT tại các vị trí giao cắt có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Kỳ Nam