Rùng mình cảnh người dân Gia Lai đầu trần phóng xe đi làm rẫy

10:32, 03/04/2015

Họ giải thích để đầu trần khi đi xe máy là vì chưa thể quen với việc đội mũ bảo hiểm!?

Rất khó tìm được người chịu đội MBH khi đi ra đường tại đây, thậm chí nhiều người còn chở quá số người quy định, đây chính là ẩn họa các nguy cơ về an toàn giao thông.

Vĩnh Yên - Hoàng Nam