Quy định điều kiện sản xuất, phân phối MBH

19/07/2016 16:35

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh MBH cho người đi mô tô, xe máy.

Quy định điều kiện sản xuất, phân phối MBH 1

 

Theo đó, Nghị định quy định một số điều kiện sản xuất MBH như: DN có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng, áp dụng đáp ứng các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001; Có tối thiểu 1 nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở lên; Trang thiết bị của dây chuyền sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sản xuất MBH có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng bao gồm: Thiết bị ép (đúc/đùn) và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất vỏ mũ; thiết bị ép (đúc) và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất lớp hấp thụ xung động (mút, xốp); thiết bị dập (tán) đinh tán (dùng để ghép các cụm chi tiết); hoặc thiết bị đồng bộ đáp ứng yêu cầu của các thiết bị nêu trên.

Nghị định cũng nêu rõ điều kiện phân phối MBH gồm: Các đại lý, cửa hàng bán lẻ phải có địa điểm cụ thể và địa chỉ rõ ràng; phải có biển hiệu ghi rõ đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ MBH cho người đi mô tô, xe máy, được gắn hoặc treo tại vị trí mặt trước bên ngoài của đại lý hoặc cửa hàng ở vị trí dễ quan sát.