Quảng Trị: Xe có ngọn “cày nát” từ đường liên xã ra quốc lộ

26/05/2016 13:19

Hàng loạt tuyến đường liên thôn, xã đến QL9 trên địa bàn Quảng Trị đang “oằn mình” gánh lượng xe tải chở “có ngọn”...

Duy Lợi