Quảng Nam: 34 vụ TNGT, 36 người chết trong 3 tháng đầu năm 2020

06/04/2020 16:25

Mặc dù TNGT đường bộ giảm cả 3 tiêu chí, nhưng trong 3 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 34 vụ TNGT, làm 36 người chết.

Quảng Nam: 34 vụ TNGT, 36 người chết trong 3 tháng đầu năm 2020 1
Trong 3 tháng đầu năm 2020, TNGT khiến 36 người tử vong ở địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chiều 6/4, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2020, TNGT đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Từ ngày 16/12/2019 đến 15/3/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 34 vụ TNGT đường bộ, 2 vụ TNGT đường sắt và 1 vụ TNGT đường thủy.

Các vụ TNGT làm chết 36 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ TNGT giảm 13 vụ, giảm 3 người chết và giảm 4 người bị thương…

Đại Thắng