Quảng Bình: Chấp hành ATGT là tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh

03/08/2016 10:41

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn số 1187/UBND-XDCB về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT đường thủy...

Quảng Bình: Chấp hành ATGT là tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh 1

Tình trạng học sinh vi phạm Luật GTĐB tại Đồng Hới, Quảng Bình vẫn xảy ra

UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm; Tiến hành tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và thuyền viên, người lái phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, hoàn thành trong năm 2017. Trên cơ sở đó, Sở cần triển khai công tác đăng ký, quản lý, kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở GD&ĐT phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa; Tăng cường TTKS, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; Phát hiện và khắc phục dứt điểm các “điểm đen”...  Chú trọng vận động các tổ chức, cá nhân trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy; Đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đường thủy là một tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh.

Quỳnh Anh