Phú Yên đầu tư 387 tỷ đồng bê tông hóa 400km đường GTNT

03/07/2017 17:37

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt Chương trình bê tông hóa đường GTNT các xã thuộc khu vực miền núi...

Phú Yên đầu tư 387 tỷ đồng bê tông hóa 400km đường GTNT 1

Đường tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên được bê tông hóa

Theo đó, những khu vực này sẽ được đầu tư với quy mô bề rộng mặt đường từ 2,5-5,5m thuộc hệ thống: Đường huyện, đường xã, đường trục thôn, ngõ xóm. Tổng chiều dài của chương trình gần 400km. Một số huyện có mức đầu tư lớn như: Sông Hinh gần 146km, Sơn Hòa hơn 93km, huyện Đồng Xuân hơn 56km….

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 387 tỉ đồng, từ vốn vay của chương trình phát triển đường GTNT, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn; vốn ngân sách Nhà nước (cấp huyện, cấp xã) và vốn huy động khác.

Quốc Nhựt