Đứng trước giây phút thiêng liêng, không ít người thân của tân binh đã không cần được nước mắt trong sự tự hào và đôi chút nhớ nhung.

Nổi bật