Phó Thủ tướng đồng ý tổ chức chương trình chia sẻ nỗi đau TNGT

04/11/2014 07:55

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình "Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau TNGT như đề nghị của Ủy  ban ATGT quốc gia.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ GTVT - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia xem xét, quyết định và chỉ đạo trực tiếp thực hiện Chương trình "Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau TNGT", đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, đúng quy định.

"Không tổ chức vận động tài trợ và không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình. Việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí do các cá nhân, tổ chức tự nguyện ủng hộ phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo công bằng và đúng đối tượng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bình Minh