Sau gần 2h xử lý xe vi phạm đỗ dừng, vỉa hè giáp ranh đường Bưởi và Vành đai 2 đã được trả lại sự thông thoáng.
Sau gần 2h xử lý xe vi phạm đỗ dừng, vỉa hè giáp ranh đường Bưởi và Vành đai 2 đã được trả lại sự thông thoáng.
Phùng Đô