Tài xế xe BKS 19A-29169 ngủ trong xe say tới mức công an đến gõ cửa, gọi to nhưng tài xế này vẫn không tỉnh. Chỉ đến khi chuẩn bị gọi xe cẩu đến thì lái xe này mới tỉnh giấc.
Tài xế xe BKS 19A-29169 ngủ trong xe say tới mức công an đến gõ cửa, gọi to nhưng tài xế này vẫn không tỉnh. Chỉ đến khi chuẩn bị gọi xe cẩu đến thì lái xe này mới tỉnh giấc.
Phùng Đô