Khi tiếp cận đến những chiếc xe vi phạm này, Tổ liên ngành gặp khó khăn trong việc liên lạc với tài xế, bởi có nhiều lái xe đã không để lại số điện thoại trên xe.
Khi tiếp cận đến những chiếc xe vi phạm này, Tổ liên ngành gặp khó khăn trong việc liên lạc với tài xế, bởi có nhiều lái xe đã không để lại số điện thoại trên xe.
Phùng Đô