7h sáng, Tổ liên ngành đã phát hiện hàng chục chiếc xe đang dừng đỗ sai quy định.
7h sáng, Tổ liên ngành đã phát hiện hàng chục chiếc xe đang dừng đỗ sai quy định.
Phùng Đô