Phát hiện 539 phương tiện thủy nội địa chưa đăng ký, đăng kiểm

10/05/2016 16:09

Sở GTVT Thanh Hóa vừa kiểm tra, đã phát hiện 539 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động nhưng chưa đăng kiểm.

phát hiện 539 phương tiện thủy nội địa chưa đăng ký, đăng kiểm

Liên ngành kiểm tra an toàn kỹ thuật các phương tiện thủy nội địa tại Thanh Hóa

Trong đó, số phương tiện thuộc trách nhiệm của Sở GTVT thực hiện đăng kiểm là 492 phương tiện (loại có công suất từ 5CV đến dưới 135CV); Số phương tiện thuộc trách nhiệm của Chi cục Đăng kiểm số 12 thực hiện đăng kiểm là 47 phương tiện (loại phương tiện trên 135CV); Số phương tiện còn lại chưa rà soát được đầy đủ thông số cơ bản.

Trước đó, theo báo cáo của các huyện, thị, thành phố, tính hết tháng 5/2015, toàn tỉnh chỉ có 252 phương tiện thủy nội địa hoạt động nhưng chưa có đăng ký, đăng kiểm. Trước việc chênh lệch số liệu, Sở GTVT Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát thống kê số phương tiện thủy nội địa chưa đăng ký, đăng kiểm, sau đó phối hợp với làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm cho các phương tiện này.

Phúc Tuấn