Phân lại kinh phí ATGT 70% cho địa phương thực hiện thế nào?

23/11/2017 13:02

Tiền xử phạt vi phạm hành chính của Cục CSGT, CSGT và công an các địa phương đều chuyển vào ngân sách.

Lưu Thủy (Thực hiện)