Một gia đình mang theo con nhỏ 9 tháng muốn về Thanh Hóa nhưng vẫn chưa có xe. Theo anh chồng, gia đình đã chờ từ đầu giờ chiều ngày 4/3 đến gần 18h vẫn không thấy một xe nào hoạt động. Gia đình đã gọi điện khắp các nhà xe có thể...
Một gia đình mang theo con nhỏ 9 tháng muốn về Thanh Hóa nhưng vẫn chưa có xe. Theo anh chồng, gia đình đã chờ từ đầu giờ chiều ngày 4/3 đến gần 18h vẫn không thấy một xe nào hoạt động. Gia đình đã gọi điện khắp các nhà xe có thể...
Sỹ Hòa,Văn Thanh