Trước việc các nhà xe không hoạt động, dọc tuyến đường QL7A từ thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) xuống thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) có rất nhiều khách đứng tập trung 2 bên đường để đón xe. Tất cả đều tỏ ra rất lo lắng, mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu. Ngoài những xe tuyến cố định không chạy, thì toàn bộ xe dù, xe vượt tuyến cũng không lên được vì lực lượng TTGT và công an huyện Kỳ Sơn làm gắt.
Trước việc các nhà xe không hoạt động, dọc tuyến đường QL7A từ thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) xuống thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) có rất nhiều khách đứng tập trung 2 bên đường để đón xe. Tất cả đều tỏ ra rất lo lắng, mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu. Ngoài những xe tuyến cố định không chạy, thì toàn bộ xe dù, xe vượt tuyến cũng không lên được vì lực lượng TTGT và công an huyện Kỳ Sơn làm gắt.
Sỹ Hòa,Văn Thanh