Cũng theo ông Sỹ, bến đã chủ động gặp gỡ thông báo và mong hành khách thông cảm. Với các hành khách đi về địa phương có xe buýt, bến hướng dẫn khách ra đi xe buýt. Còn những khu vực khác thì tạm thời phải đi bằng phương tiện cá nhân hoặc về đợi đến khi có thông báo mới.
Cũng theo ông Sỹ, bến đã chủ động gặp gỡ thông báo và mong hành khách thông cảm. Với các hành khách đi về địa phương có xe buýt, bến hướng dẫn khách ra đi xe buýt. Còn những khu vực khác thì tạm thời phải đi bằng phương tiện cá nhân hoặc về đợi đến khi có thông báo mới.
Sỹ Hòa,Văn Thanh