Trong một diễn biến khác, chiều ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: tính đến chiều nay, không có bất cứ xe khách nào làm lệnh xuất bến. Hiện tại có 7 - 8 phương tiện có dán băng rôn phản đối đỗ tại sân bến. Cùng đó có hơn chục lái xe, phụ xe tụ tập trong bến để nghe ngóng tình hình. Tình hình ở bến vẫn rất ổn định, không xảy ra lộn xộn mất an ninh trật tự. Do thời điểm này đang còn dịch bệnh nên lượng khách đến bến đi về các huyện kể trên còn ít.
Trong một diễn biến khác, chiều ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: tính đến chiều nay, không có bất cứ xe khách nào làm lệnh xuất bến. Hiện tại có 7 - 8 phương tiện có dán băng rôn phản đối đỗ tại sân bến. Cùng đó có hơn chục lái xe, phụ xe tụ tập trong bến để nghe ngóng tình hình. Tình hình ở bến vẫn rất ổn định, không xảy ra lộn xộn mất an ninh trật tự. Do thời điểm này đang còn dịch bệnh nên lượng khách đến bến đi về các huyện kể trên còn ít.
Sỹ Hòa,Văn Thanh