Trưa cùng ngày (4/3), PV Báo Giao thông phát hiện 1 xe giường nằm của nhà xe KA LONG chạy tuyến Con Cuông (Nghệ An) - Móng Cái (Quảng Ninh) BKS 14B - 008. 36 chạy lên tận thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương. Ngay sau đó, từ hình ảnh PV cung cấp, vào lúc 15h04, tại địa phận xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, đội TTGT số 2 đã đón lõng kiểm tra và lập biên bản xe khách này với lỗi chạy sai hành trình - vượt tuyến.
Trưa cùng ngày (4/3), PV Báo Giao thông phát hiện 1 xe giường nằm của nhà xe KA LONG chạy tuyến Con Cuông (Nghệ An) - Móng Cái (Quảng Ninh) BKS 14B - 008. 36 chạy lên tận thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương. Ngay sau đó, từ hình ảnh PV cung cấp, vào lúc 15h04, tại địa phận xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, đội TTGT số 2 đã đón lõng kiểm tra và lập biên bản xe khách này với lỗi chạy sai hành trình - vượt tuyến.
Sỹ Hòa,Văn Thanh