Nguyên nhân chủ yếu gây chậm chuyến là tàu bay về muộn

29/07/2014 00:11

Nguyên nhân chủ yếu gây chậm chuyến trong ngày 28/7 là tàu bay về muộn chiếm 36,54%.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Các hãng hàng không có tỷ lệ chậm chuyến giảm nhẹ trong ngày 28/7

Trong ngày 28/7, các hãng hàng không đều giảm tỷ lệ chậm chuyến so với ngày 27/7. Trong đó, Jestar Pacific có tỷ lệ chuyến chậm là 28,85% (27/7: 36,54%); Vietnam Airlines có tỷ lệ chậm chuyến 21,33% (ngày 27/7: 24,31%); Vietjet Air có tỷ lệ chậm chuyến là 24,47% (27/7: 18,87%).

Nguyên nhân chủ yếu gây chậm chuyến trong ngày 28/7 là tàu bay về muộn chiếm 36,54%, điều hành bay chiếm 26,92%, lý do khai thác của các hãng hàng không chiếm 21,15%; còn lại là nguyên nhân khác như thời tiết, thương mại, kỹ thuật, trang thiết bị, dịch vụ của cảng hàng không.

T.P