Nghệ An: Kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa

13/05/2020 14:30

UBND tỉnh Nghệ An quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa .

Nghệ An: Kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa 1
Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An họp và thông qua kế hoạch và đề cương chuẩn bị cho công tác kiểm tra

Chiều 13/5, ông Phan Huy Chương - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: Đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đã họp và thông qua kế hoạch và đề cương chuẩn bị cho công tác kiểm tra tại các địa phương trong tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đoàn liên ngành được thành lập theo Quyết định số 1296/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

Đoàn sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa, xử lý các vấn đề tồn đọng tại các huyện, thành phố, thị xã trong năm 2019 và quý I năm 2020, gồm: Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành về khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi, bảo đảm an toàn hoạt động giao thông đường thủy nội địa của địa phương.

Kiểm tra các đơn vị quản lý, bảo trì công trình đường thủy trong việc việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo trì công trình, điều tiết giao thông đường thủy nội địa.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông tại các tuyến, luồng, vùng nước thủy nội địa và các bến, cảng thủy nội địa; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Việc thành lập đoàn liên ngành với mục đích kiểm tra, rà soát nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc bảo vệ TTATGT đường thủy nội địa trên địa bàn.

Tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; TNGT đường thủy nội địa.

Tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; đưa hoạt động giao thông đường thủy nội địa vào nề nếp, quy củ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp trước mắt và lâu dài đối với công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. Đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cấp huyện, cấp xã…

Dự kiến đoàn liên ngành sẽ bắt đầu triển khai công tác kiểm tra từ cuối tháng 5/2020 cho đến hết tháng 7/2020.

Sỹ Hòa