Nghệ An: Chuẩn bị ra quân dẹp vi phạm hành lang ATGT

29/03/2017 14:25

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 136 về việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt...

Nghệ An: Chuẩn bị ra quân dẹp vi phạm hành lang ATGT 1

Lực lượng chức năng Nghệ An giải tỏa hành lang lấn chiếm vỉa hè

UBND tỉnh yêu cầu tất cả các huyện, thành thị và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giải tỏa, chống tái lấn chiếm một cách chi tiết, cụ thể; Xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương; Là tiêu chí để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, người lãnh đạo.

Từ nay đến ngày 20/4, tất cả các huyện, thành thị phải thực hiện xong việc thống kê, lập hồ sơ vi phạm và vận động người dân tự ý tháo dỡ những gì lấn chiếm hành lang ATGT. Từ ngày 20/4 - 5/5, các lực lượng ra quân xử lý vi phạm theo quy định; Sau đó sẽ cưỡng chế giải tỏa các trường hợp cố tình vi phạm. Từ sau ngày 30/11, các huyện, thành thị và các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm bảo vệ, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT và lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để vi phạm tái diễn.

Văn Thanh