Nghệ An cam kết nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe

26/05/2016 18:02

Các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới ở Nghệ An cùng ký cam kết nâng cao chất lượng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thảo luận lắng nghe các ý kiến đóng góp của các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 26/5, Sở GTVT Nghệ An tổ chức buổi thảo luận lắng nghe ý kiến góp ý của các Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới trên địa bàn và chứng kiến việc ký cam kết chấp hành các quy định về đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới của các Trung tâm.

Theo báo cáo của Sở GTVT Nghệ An, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 9 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, mô tô, 11 cơ sở chuyên đào tạo lái xe mô tô các hạng, 13 đơn vị liên kết đào tạo, 2 Trung tâm sát hạch lái xe loại 1… Tổng số  giáo viên tham gia giảng dạy là 850 người. Bình quân hàng năm tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe cho hơn 6.300 học viên ô tô, trên 60.000 học viên học lái xe mô tô. Hiện tại các trung tâm đào tạo đã phủ kín địa bàn, cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo của người dân.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An chứng kiến lễ ký cam kết chấp hành các quy định về đào tạo, sát hạch của các trung tâm, đội ngũ sát hạch viên.

Để nâng cao chất lượng đào tạo và phòng, chống các tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX góp phần giảm thiểu TNGT, Sở GTVT Nghệ An đã chủ động tổ chức buổi thảo luận lắng nghe ý kiến góp ý từ các trung tâm đào tạo, đội ngũ sát hạch viên và chứng kiến ký cam kết chấp hành các quy định về đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới của các trung tâm, các sát hạch viên, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn.

Văn Thanh