Mạnh tay xử lý cán bộ công chức lái xe sau khi uống rượu

05/11/2018 06:15

Hải Phòng yêu cầu cán bộ không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc...

Mạnh tay xử lý cán bộ công chức lái xe sau khi uống rượu 1

Hình minh họa

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có chỉ đạo yêu cầu CNVC- NLĐ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố thực hiện nghiêm quy định về không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố quán triệt chỉ đạo này tới toàn bộ CNVC-NLĐ và bổ sung vào tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Việt Hòa