Long An: Nhân rộng mô hình "Đoạn đường an toàn giao thông"

01/11/2014 15:18

Công an huyện Mộc Hóa (Long An) phối hợp UBND xã xây dựng kế hoạch trật tự an toàn giao thông năm 2014 gắn với mô hình "Đoạn đường an toàn giao thông".