Lập 3 đoàn kiểm tra đảm bảo trật tự ATGT Tết Ất Mùi

24/01/2015 16:10

3 đoàn kiểm tra của Tổng cục ĐBVN sẽ kiểm tra việc kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo lưu thông an toàn...

lập 3 đoàn kiểm tra đảm bảo trật tự atgt tết Ất mùi
 

Thông qua các đoàn kiểm tra, Tổng cục sẽ chấn chỉnh các nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo ATGT theo quy định khi thi công trên đường bộ đang khai thác với các nội dung như: Giấy phép thi công, việc thực hiện các quy định về đảm bảo ATGT, phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công...

Trong công tác kiểm soát tải trọng xe (KSTTX) và xử lý vi phạm về kích thước giới hạn thùng chở hàng của xe ô tô tải, Tổng cục Đường bộ VN sẽ kiểm tra công tác phối hợp giữa các Cục QLĐB và Sở GTVT với các nội dung như: Tình hình xe quá tải lưu thông trên đường; Công tác phối hợp liên ngành kiểm soát tải trọng xe; Thời gian thực hiện KSTTX tại Trạm KSTTX lưu động; Quy trình cân KTTT xe; Phương án xử lý các trường hợp lái xe chống đối, vòng tránh trạm cân; Kết quả xử lý vi phạm tính đến thời điểm kiểm tra...

Đối với công tác quản lý, hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Tổng cục sẽ thực hiện kiểm tra đối với các Sở GTVT, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và đơn vị kinh doanh, khai thác bến xe khách. Trong đó, các đoàn kiểm tra sẽ chú trọng kiểm tra kế hoạch thực hiện vận tải hành khách bằng xe ô tô tại các bến xe trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Ất Mùi, đảm bảo thuận lợi, an toàn.

K.H

Báo giấy