Làm thế nào để hàng hóa đi đường sắt?

06/06/2014 06:49

Bộ GTVT đang hoàn thiện Đề án kết hợp hài hòa các phương thức vận tải từ Hải Phòng đi Lào Cai, trong đó, đường sắt được lựa chọn là phương thức vận tải giữ vai trò chủ lực.