Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, TNGT giảm cả 3 tiêu chí

04/05/2016 07:48

TNGT trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết...

Trần Duy