Kỳ 5: Nỗi đau để lại, đầu bạc nuôi đầu xanh...

17/11/2014 16:40

Người đi thì đã an phận, nhưng người ở lại đang phải chịu bao nỗi nhọc nhằn, cơ cực, con thơ nheo nhóc… là hoàn cảnh của mẹ liệt sỹ Chu Thị Đường và gia đình anh Thăng, chị Tỉnh...