Kiện toàn thành viên Ban ATGT TP. Cần Thơ

22/12/2020 13:31

UBND TP. Cần Thơ vừa có quyết định kiện toàn Ban ATGT TP Cần Thơ.

Kiện toàn thành viên Ban ATGT TP. Cần Thơ 1

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban ATGT TP. Cần Thơ.

Theo đó, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ là Trưởng ban ATGT TP. Cần Thơ; ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT là Phó trưởng ban Thường trực, Đại tá Võ Văn Thăng, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ là Phó trưởng ban.

Ban ATGT có 13 ủy viên, trong đó ông Mai Minh Ngoan, Chánh VP Ban ATGT TP là ủy viên chuyên trách, 12 ủy viên còn lại là đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành TP. Cần Thơ.

Cũng theo quyết định, Ban ATGT có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Kiện toàn thành viên Ban ATGT TP. Cần Thơ 2

Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, ông Lê Tiến Dũng là Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT

Báo cáo khẩn cấp UBND TP và Ủy Ban ATGT Quốc gia về TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phương. Cạnh đó, Ban phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do TNGT gây ra, chỉ đạo cơ quan xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn.

Ngoài ra, Ban ATGT TP còn có nhiệm vụ đề xuất UBND TP kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các quy định pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Lê An