Kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng

07/12/2020 15:48

TP Hải Phòng vừa có Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông thành phố.

Kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng 1

Lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông của Ban ATGT TP Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa có Quyết định số 3681/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban An toàn giao thông thành phố.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng là Trưởng ban; ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng là Phó Trưởng ban Thường trực; ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng là Phó Trưởng ban.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng còn có 16 Ủy viên gồm ông Nguyễn Văn Luyến - Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố (Ủy viên thường trực) và 15 lãnh đạo đại diện cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan của TP Hải Phòng.

Nhóm PV miền Bắc