Kiến nghị dừng hoạt động tàu cao tốc cánh ngầm TP Hồ Chí Minh-Vũng Tàu

24/04/2014 16:00

Bộ GTVT vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép TP Hồ Chí Minh tiếp tục dừng hoạt động của tàu cao tốc cánh ngầm ...

Bộ GTVT vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép TP Hồ Chí Minh tiếp tục dừng hoạt động của tàu cao tốc cánh ngầm.

Kiến nghị dừng hoạt động tàu cao tốc cánh ngầm TP Hồ Chí Minh-Vũng Tàu 1


Công văn cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với TP Hồ Chí Minh, các địa phương xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách bằng tàu cánh ngầm; Giao Bộ GTVT xây dựng nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh đối với loại hình vận tải hành khách bằng tàu cao tốc cánh ngầm.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định niên hạn sử dụng phương tiện thủy cao tốc chở khách tại Việt Nam để nâng cao điều kiện an toàn cho hoạt động vận tải hành khách bằng tàu cao tốc.

K.L