Kiểm tra tải trọng với phương tiện mang biển số nước ngoài

22/11/2014 09:30

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Sở GTVT các tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra tải trọng và xử lý nghiêm các phương tiện mang biển kiểm soát...

Theo Hiệp định vận tải giữa Việt Nam và các nước, phương tiện hoạt động trên lãnh thổ nước ngoài phải tuân thủ các quy đinh pháp luật của nước đó. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, hiện nay Việt Nam đã ký Hiệp định vận tải đường bộ với các nước: Campuchia, Lào, Trung Quốc, tuy nhiên trong quá trình kiểm tra tải trọng xe và xử lý vi phạm ở các địa phương còn chưa thống nhất đối với các xe mang biển số nước ngoài.

K.H