Khuyến khích tự nguyện báo cáo sự cố hàng không

02/12/2014 08:38

Đối với ngành Hàng không, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Chỉ vì sơ suất không kéo phanh tay khi rời xe xăng dầu có thể không chỉ dừng lại ở thiệt hại ...

Khuyến khích tự nguyện báo cáo sự cố hàng không 1
Quy trình bảo dưỡng tàu bay tại Việt Nam được thực hiện nghiêm ngặt

Sự bất cẩn của nhân viên bảo dưỡng đường băng, lơ đễnh của kiểm soát viên không lưu có thể lập tức dẫn đến một vụ uy hiếp an toàn bay nghiêm trọng. Mặt khác, việc xử lý vi phạm trước đây chủ yếu nhằm vào nhân viên trực tiếp gây ra sự cố đã làm phát sinh tâm lý thờ ơ trong một số cán bộ, nhân viên, đặc biệt là coi thường công tác giám sát nội bộ của đơn vị cung cấp dịch vụ. 

Có trường hợp nhân viên che giấu sự cố, gây khó khăn cho công tác bình giảng, kết luận nguyên nhân và phòng ngừa sự cố. “Không có vi phạm an toàn nào là nhỏ, lỗi nhỏ cũng dẫn đến tai nạn thảm khốc” là nội dung quan trọng của văn hóa an toàn hàng không.

Trên cơ sở đó,Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đang triển khai sâu rộng chế độ khuyến khích báo cáo tự nguyện. Đây là một nội dung rất sâu sắc của văn hóa an toàn hàng không. Nội dung của phương thức này là khuyến khích nhân viên hàng không báo cáo tự nguyện những trường hợp mất an toàn, hoặc nghi ngờ về mức độ an toàn lên đơn vị và nhà chức trách hàng không. Từ đó, bất kỳ nghi ngờ gì liên quan đến đảm bảo an toàn hàng không cũng sẽ được nghiên cứu và kết luận cụ thể để triển khai thực hiện những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất. 

An toàn hàng không được xác định là một hệ thống mà bất kỳ mắt xích nào bị lỗi, có thể kéo sụp cả một hệ thống. Để văn hóa an toàn hàng không thực sự là nền tảng cho sự phát triển bền vững, Cục Hàng không VN đã quyết định tổ chức Cuộc vận động nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014 - 2020.

Bảo Anh