Không để "lọt" xe cơi nới thùng khi đăng kiểm

04/06/2014 13:20

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hạng-Phó Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh khi trao đổi với PV Báo Giao thông về thực hiện chỉ đạo của Cục Đăng kiểm VN siết chặt kiểm soát xe cơ giới...


Theo ông Hạng, số lượng xe cơ giới cơi nới thùng hoặc có gắn kết cấu chờ để cơi nới thùng nhằm chở quá tải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh không nhiều. Trong ba tháng (từ ngày 1/3 đến 1/6/2014), qua công tác đăng kiểm, Chi cục Đăng kiểm Trà Vinh chỉ phát hiện 131 phương tiện cơ giới có gắn kết cấu chờ để cơi nới thùng hàng và thùng hàng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật như hồ sơ thiết kế. Tất cả các phương tiện này đều bị loại trong lần đăng kiểm đầu và buộc phải cắt bỏ các kết cấu chờ và sửa chữa thùng hàng lại theo đúng thiết kế ban đầu mới được chấp nhận khi đăng kiểm lại. 


“Trước kia, khi chưa có văn bản chỉ đạo của Cục Đăng kiểm VN về việc siết chặt kiểm soát xe cơ giới cơi nới thùng, anh em đăng kiểm vẫn nương nhẹ với những xe có kết cấu chờ do hãng sản xuất xe gắn sẵn. Từ khi có chỉ đạo của Cục Đăng kiểm VN về việc siết chặt kiểm soát xe cơ giới cơi nới thùng đến nay, tất cả các xe cơ giới có kết cấu chờ dù là do chủ xe tự gắn thêm hay hãng sản xuất gắn sẵn đều bị loại và buộc phải cắt bỏ các kết cấu chờ, mài nhẵn và sơn lại mới được chấp nhận” - ông Hạng nói. 

Danh sách các xe có thùng không đạt tiêu chuẩn theo quy định ở Trà Vinh xem tại đây

Hồng Thủy