Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào?

18/12/2017 20:06

Khí thải phương tiện giao thông chứa các chất CO, HC, NOx, bụi thải và các độc tố có trong nhiên liệu như benzen...

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 1

Phương tiện giao thông là một trong các nguồn gây ô nhiễm không khí 

Ngày 24/10/2016, Bộ GTVT  ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT giai đoạn 2016–2020. Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa XI và triển khai Kết luận của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016 số 71 ngày 05/8/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 25 ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Một trong 5 nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động là nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát phát thải các loại chất thải từ hoạt động vận tải và phương tiện giao thông.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp trên, các đơn vị chức năng của Bộ GTVT đã và đang tích cực kiểm soát phát thải từ các loại phương tiện giao thông vận tải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Ngày 18/12/2017, Báo Giao thông điện tử tổ chức cuộc Tọa đàm thông tin trực tuyến về tình hình và công tác kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này.

Thực trạng ô nhiễm khí thải phương tiện giao thông

Theo Vụ Môi trường (Bộ GTVT) và Cục Đăng kiểm VN: phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm các loại xe cơ giới và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông tiêu thụ khoảng 70% lượng xăng, dầu, là những nguồn khí thải chính khí ôxit cácbon (CO), các hyđrô cácbon (HC), các ôxít nitơ NOx, bụi thải (PM) và các độc tố có trong nhiên liệu như benzen... gây ô nhiễm không khí đô thị và đóng góp khoảng 15% khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

Cả nước hiện có khoảng hơn 2 triệu ô tô và 48 triệu xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành. Hàng năm có thêm trên 100.000 ô tô các loại và khoảng 3 triệu mô tô, xe gắn máy được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đưa vào lưu thông đang tạo ra áp lực rất lớn lên môi trường. Mô tô, xe gắn máy đang lưu hành chiếm đến 95% số lượng xe cơ giới, thải ra 80-90% lượng khí CO, HC và các độc tố có trong xăng, 50% lượng NOx trong tổng lượng phát thải xe cơ giới.

Lĩnh vực đường sắt, nguồn khí thải gây ô nhiễm không khí phát sinh chủ yếu từ các đầu máy chạy bằng diezen. Trong khi đó, đội tàu Việt Nam hiện có hơn 1.400 tàu biển và hơn 285.000 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động được kiểm tra chứng nhận đảm bảo về môi trường. Phương tiện thủy nội địa và tàu biển đa dạng và phức tạp hơn, với khí thải từ động cơ máy sử dụng dầu diezen, hơi của hợp chất hữu cơ vận chuyển trên tàu, việc đốt các loại chất thải trên tàu. Khí thải từ tàu biển và phương tiện thủy chứa các chất làm suy giảm tầng ôzôn, khí ô xít lưu huỳnh, ô xít ni tơ, ô xít các bon... 

Các biện pháp kiểm soát khí thải nào đang được áp dụng?

Ông Lê Anh Tú, Trưởng phòng Khoa học, công nghệ , môi trường (Cục Đăng kiểm VN):

Việc kiểm soát khí thải phương tiện cơ giới đường bộ được thực hiện thông qua kiểm soát tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe máy sản xuất, lắp ráp mới, xe nhập khẩu; kiểm soát xe đang lưu hành.

Đối với xe sản xuất, lắp mới,  ngày 11/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 49 quy định Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 3, 4, 5 đối với các loại xe cơ giới. Theo đó, áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 3 từ ngày 1/1/2017 đối với xe mô tô 2 bánh; áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 từ ngày 1/1/2017; mức Euro 5 từ ngày 1/1/2022 đối với các loại xe ô tô và động cơ. 

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 2

 

Ông Lê Anh Tú, Trưởng phòng Khoa học, công nghệ và môi trường

Hiện Cục Đăng kiểm VN đang kiểm soát khí thải theo lộ trình và tiêu chuẩn trên. Riêng đối với xe ôtô sử dụng nhiên liệu diezen, theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ 1/1/2018, chỉ xe đảm bảo tiêu chuẩn Euro 4 trở lên mới được đưa vào lưu thông.

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, khi nhập khẩu đều được kiểm tra khí thải theo Quyết định số 249 năm của Thủ tướng Chính phủ và theo các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành từ trước.

Để phục vụ việc thử nghiệm khí thải của động cơ xe ô tô, xe máy sản xuất lắp ráp mới, từ năm 2010 Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Cục Đăng kiểm VN đã đi vào hoạt động, vốn nguồn hỗ trợ xây dựng của Chính phủ Áo, được trang bị thiết bị hiện đại tương đương các nước trên thế giới có khả năng thực hiện đến phép thử khí thải Euro 5 và các phép thử bay hơi, thử tiêu thụ nhiên liệu.

Hiện trung tâm đã được nâng cấp, mở rộng đáp ứng thử nghiệm khí thải theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi năm, hàng trăm kiểu loại xe cơ giới mới được thử nghiệm, chứng nhận đạt yêu cầu trước khi được sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu.

Triển khai quy định dãn Nhãn năng lượng ô tô

Ông Nguyễn Đông Phong, Phó phòng Chất lượng xe cơ giới (Cục Đăng kiểm VN):

Việc định hướng người tiêu dùng lựa chọn loại xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu cũng là biện pháp để hướng tới kiểm soát khí thải, thông qua quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ôtô đến 9 chỗ ngồi được sản xuất, lắp ráp mới.

Cụ thể, Thông tư số 43 ngày 24/9/2014 của liên Bộ GTVT và Bộ Công thương, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, quy định ôtô con (nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp) mới, loại từ 7 chỗ trở xuống bắt buộc phải dán Nhãn năng lượng trước khi bán ra thị trường. Nhãn năng lượng ghi các thông số về tiêu thụ nhiên liệu của xe, để người tiêu dùng so sánh với các kiểu so khác... Đến tháng 10/2017, gần 146.00 xe ô tô nhập khẩu, sản xuất trong nước đã được dán Nhãn năng lượng.

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 3

Một mẫu Nhãn năng lượng xe ô tô

Còn Thông tư số 40 ngày 9/11/2017 quy định, từ 1/1/2018, xe ôtô loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ ngồ được nhập khẩu hoặc lắp ráp trong nước cũng buộc phải dán nhãn năng lượng. Lộ trình dán Nhãn năng lượng dựa trên kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới như: EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN... Việc dán nhãn năng lượng nhằm công khai mức tiêu thụ nhiện liệu của xe để người dân lựa chọn, qua đó khuyến khích các nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ứng dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu.

Phần mềm tự động giám sát kiểm tra khí thải xe đang lưu hành

Ông Ngô Hồng Hệ, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm VN):

Việc kiểm định khí thải đối với ôtô đang lưu hành bắt đầu được thực hiện từ 1/8/1999 tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Từ 1/7/2008, tất cả ô tô vào kiểm định trên phạm vi toàn quốc đều phải được kiểm tra khí thải bắt buộc theo mức tiêu chuẩn khí thải được ban hành tại Quyết định 249 ngày 10/10/2005.

Triển khai quyết định 249 của Thủ tướng, chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm VN đã xây dựng mới quy trình đo khí thải và xây dựng phần mềm quản lý. Đến nay, kết quả đo khí thải, các thao tác của đăng kiểm viên và tình trạng động cơ xe được kiểm soát chặt chẽ qua các thông số quá trình đo và tất cả được ghi nhận trực tiếp vào máy tính và lưu giữ vào phần mềm quản lý thống nhất trên toàn quốc.

Thống kê cho thấy, năm 2016 tỷ lệ xe xăng khi kiểm định không đạt tiêu chuẩn khí thải là 4%, tương đương năm 2015; xe sử dụng điêzen là 11% (năm 2015 là 14%, 2014 là 18%). Riêng trong năm 2017, từ 1/1-25/11/2017, qua kiểm định của các trung tâm đăng kiểm toàn quốc đánh giá 35.173 xe ô tô động cơ xăng  và 124.876 xe động cơ điêzen không đạt tiêu chuẩn khí thải. Các trường hợp không đạt buộc phải khắc phục và kiểm tra lại, khi đạt tiêu chuẩn khí thải mới được cấp chứng nhận kiểm định lưu hành phương tiện.

Nguyên nhân phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải có thể do: xe chở hàng quá tải khiến động cơ xuống cấp, bộ lọc gió ít được bảo dưỡng thường xuyên, sử dụng nhiên liệu kém chất lượng...

Để kềm chế tai nạn giao thông và kiểm soát ô nhiễm môi trường từ khí thải xe ô tô, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23 quy định niên hạn sử dụng 20 năm đối với ô tô chở khách và 25 năm đối với ô tô chở hàng.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã xây dựng Thông tư hướng dẫn không thực hiện kiểm định cho những xe quá niên hạn sử dụng, góp phần loại bỏ xe cũ không bảo đảm an toàn và gây ô nhiễm môi trường. Ngoài xe ôtô, ngày 15/10/2009 Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng áp dụng đối với cả xe máy chuyên dùng nhập khẩu và trong khai thác sử dụng.

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 4

Tàu biển, phương tiện thủy cũng là đối tượng được kiểm soát khí thải

Kiểm soát khí thải tàu biển theo điều ước quốc tế

Ông Phạm Hải Bằng, Trưởng phòng Tàu biển (Cục Đăng kiểm VN):

Đội tàu biển VN hiện có hơn 1.430 tàu, trong đó 536 tàu hoạt động tuyến quốc tế. Khí thải từ tàu biển gồm các dạng như từ động cơ diezen, chất làm suy giảm tầng ô zôn từ hệ thống làm lạnh trên tàu, việc đốt chất thải trên tàu...

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 5

Ông Phạm Hải Bằng, Trưởng phòng Tàu biển

Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 126 của IMO (Tổ chức Hàng hải quốc tế, cơ quan chuyên môn trực thuộc Liên hợp quốc) từ năm 1984. Năm 2015 Việt Nam đã phê chuẩn gia nhập một số điều ước quốc tế của IMO về bảo vệ môi trường biển: Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL 73/78), trong đó có phụ lục VI công ước MARPOL có nội dung về kiểm soát ô nhiễm không khí do tàu gây ra; Bộ luật kỹ thuật về kiểm soát phát thải ôxít nitơ từ động cơ diesel hàng hải (NOx).

Việc kiểm soát khí thải từ tàu biển quốc tế được áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt theo điều ước quốc tế, từ quá trình kiểm soát đóng mới tàu (phải có chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm không khí), kiểm tra định kỳ trong quá trình khai thác (kế hoạch quản lý hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, kế hoạch quản lý chất làm suy giảm tầng ô zôn, nguồn gốc và chất lượng nhiên liệu mà tàu sử dụng...

Ngoài kiểm soát đội tàu biển VN, lực lượng chức năng cũng kiểm soát tàu biển nước ngoài hoạt động tại VN, trong đó có kiểm soát về khí thải theo điều ước quốc tế. Hiện việc kiểm soát khí thải mới tập trung vào đội tàu quốc tế, và chưa áp dụng đối với tàu chạy tuyến nội địa.

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 6

Phương tiện thủy nội địa hoạt động trên sông Hồng, Hà Nội

Ông Đỗ Trung Học, Trưởng phòng Tàu sông (Cục Đăng kiểm VN):
Toàn quốc hiện có hơn 285.000 phương tiện thủy đã được cấp chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật. Theo chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành năm 2010 và 2012, phương tiện thủy nội địa phải trang bị thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm do nước lẫn dầu trong buồng máy, do chất lỏng độc hại, do nước thải và do rác. Hiện nay, các phương tiện thủy nội địa đã trang bị thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm do nước lẫn dầu trong buồng máy, do chất lỏng độc hại, do nước thải và do rác. Như vậy, các nguồn gây ô nhiễm do PTTNĐ như dầu, chất lỏng độc hại, rác và nước thải đã được kiểm soát. 

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 7

Ông Đỗ Trung Học, Trưởng phòng Tàu sông

Tuy nhiên, còn nguồn gây ô nhiễm môi trường khác như khí thải vẫn chưa được kiểm soát. Nnguyên nhân là do đặc thù của hoạt động giao thông thủy, phương tiện thủy mang tính xã hội, chủ yếu phục vụ dân sinh và tính phân tán cao, biến động thường xuyên. Bên cạnh đó,  việc đầu tư của chủ phương tiện để hiện đại hóa phương tiện rất hạn chế do điều kiện kinh tế khó khăn.

Hiện việc kiểm soát khí thải phương tiện thủy chủ yếu qua tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ của phương tiện trong quá trình đóng mới, thực hiện quy định về niên hạn sử dụng phương tiện thủy theo Nghị định số 111 ngày 20/11/2015 của Chính phủ...

Trong tương lai, đường thủy cần rút kinh nghiệm từ lĩnh vực khác để có lộ trình kiểm soát khí thải đối với phương tiện thủy đang lưu hành, để góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

Mở rộng đối tượng, tăng cường kiểm soát khí thải phương tiện giao thông

Đề cập vấn đề kiểm soát khí thải đối với xe máy đang lưu hành, ông Nguyễn Hữu Trí, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho biết, cách đây vài năm Cục Đăng kiểm VN đã thí điểm xây dựng mô hình kiểm định khí thải xe máy đang lưu hành. Tuy nhiên, hiện nay do Luật Giao thông đường bộ chưa có quy định về kiểm soát khí thải đối với loại phương tiện này. Vấn đề này cũng đã được đề xuất và dự kiến sẽ được đưa vào nội dung dự thảo Luật Giao thông đường bộ bổ sung, sửa đổi sắp tới.

Dự kiến năm 2018, Bộ GTVT sẽ giao cho Cục Đăng kiểm VN xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, mô hình, hệ thống kiểm định khí thải xe máy đang lưu hành, để sớm triển khai sau khi vấn đề này được quy định trong luật.

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 8

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN

Cục Đăng kiểm VN cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông và sự  cần thiết để kiểm soát chặt chẽ nguồn phát thải này, trong đó có xe máy đang lưu hành”.

Đề cập vấn đề kiểm soát khí thải,  một số bạn đọc đặt câu hỏi, từ 1/1/2018, các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới phải đạt tiêu chuẩn Euro 4 mới được đưa vào lưu hành. Tuy nhiên, trong kiểm tra khí thải đối với phương tiện đang lưu hành, các phương tiện đều được kiểm tra theo một tiêu chuẩn khí thải chung (dù xe ở xuất xưởng đạt mức trên hay dưới Euro 4).

Thời gian tới, liệu có thay đổi nào trong việc kiểm soát khí thải các xe đang lưu hành không?(độc giả Nguyễn Hữu Thuận (phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) gửi câu hỏi?

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó vụ trưởng Vụ Môi trường (Bộ GTVT):

Bộ GTVT sẽ đề xuất nâng tiêu chuẩn khí thải

Theo lộ trình kiểm soát khí thải đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định ban hành, lộ trình nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe nhập khẩu đã qua sử dụng đã được quy định tại Quyết định 249 ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trong đề án kiểm

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 9

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó vụ trưởng Vụ Môi trường

soát ô nhiễm môi trường. Các xe sản xuất, lắp ráp mới, xe nhập khẩu chưa qua sử dụng cũng đã được áp dụng các tiêu chuẩn theo lộ trình được quy định tại Quyết định 49 ngày 11/9/2011 của Thủ tướng.

Bộ GTVT giao Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Cục Đăng kiểm VN tổ chức nghiên cứu, đánh giá để có đề xuất tiêu chuẩn cụ thể. Bộ GTVT sẽ đề xuất Thủ tướng ban hành nâng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe nhập khẩu đã qua sử dụng tại Việt Nam, đảm bảo phù hợp với lộ trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

TS. Vũ Ngọc Khiêm, Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ GTVT:

Trong những năm gần đây, số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tăng nhanh (hàng năm số lượng ô tô mới đưa vào sử dụng tăng khoảng 15%) đáp ứng nhu cầu vận tải và đi lại ngày càng cao của người dân. Bên cạnh những lợi ích to lớn mà GTVT đem lại thì không ít những vấn đề đặt ra cần được giải quyết. Một trong những vấn đề bức xúc được toàn xã hội đặc biệt quan tâm là ô nhiễm môi trường không khí do khí xả của động cơ lắp trên các phương tiện giao thông đường bộ gây ra. Chính phủ và ngành GTVT đã và đang có nhiều biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát nguồn khí thải này.

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 10

Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ GTVT Vũ Ngọc Khiêm

Ngày 10/10/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới đường bộ nhằm tổ chức quản lý, kiểm soát nguồn khí thải do hoạt động của PTCGĐB gây ra đồng thời hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm không khí. Theo đó, từ ngày 1/7/2008 thực hiện việc kiểm tra khí thải bắt buộc đối với xe ô tô đang lưu hành trên phạm vi cả nước.

Trải qua hơn 9 năm thực hiện việc kiểm tra khí thải đối với phương tiện đang lưu hành, cơ cấu đội hình phương tiện Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều phương tiện cũ nát được thay thế bằng phương tiện mới có mức tiêu chuẩn khí thải cao hơn.

Tuy nhiên, nếu so sánh Việt Nam với các nước trong khu vực và đánh giá tình hình thực tế có thể thấy rằng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu cũng như xe đang lưu hành quy định tại Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg còn thấp.

Ngày 1/6/2016, Thủ tướng đã ký Quyết định số 985ª/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo quyết định này, trong thời gian tới Bộ GTVT xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Quyết định về lộ trình nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng.

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 11

Ô tô đang lưu hành được kiểm tra khí thải định kỳ, theo chu kỳ kiểm định phương tiện

Đại học Công nghệ GTVT đang xây dựng dự án Đề xuất nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu làm căn cứ khoa học để Bộ GTVT xây dựng Quyết định về lộ trình nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 15/12/2017, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Vụ Môi trường và Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao mức phát thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu tại Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Công nghệ GTVT đã đề xuất ngưỡng phát thải mới, được nhiều ý kiến đánh giá cao về phương pháp xây dựng ngưỡng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần cân nhắc việc xây dựng lộ trình và phân chia vùng áp dụng theo lộ trình các mức phát thải, đồng thời khuyến cáo các giải pháp đối với các loại phương tiện không đạt ngưỡng phát thải mới trước khi trình Chính phủ xem xét quyết định.

Sẽ đề xuất mở rộng phạm vi dán nhãn năng lượng

Ông Lê Anh Tú, Trưởng phòng Khoa học, công nghệ, môi trường của Cục Đăng kiểm VN:

Năm 2018, Cục Đăng kiểm VN sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành theo hướng phân chia các mức tiêu chuẩn  khác nhau như: không được kiểm soát khí thải, mức Euro 2, mức Euro 4, mức Euro 5… Bổ sung mức và phương pháp khí thải đối với xe sử dụng nhiên liệu LPG, CNG, nhiên liệu sinh học, xe lắp động cơ Hybrrid. Tương tự, đối với xe nhập khẩu, sẽ siết chặt kiểm soát bằng bổ sung phương pháp kiểm tra khí thải có tải đối với một số loại xe lắp động cơ diezen…

Liên quan việc dãn nhãn năng lượng, từ 1/1/2018 mới áp dụng đối với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống để định hướng sản xuất và tiêu dùng.  Theo lộ trình, cần nghiên cứu mở rộng việc thực hiện dán nhãn năng lượng ra các loại xe cơ giới khác gồm xe mô tô, xe gắn máy, các loại ô tô con, xe khách và xe tải hạng nhẹ. Trên cơ sở đó, tiến tới thực hiện quy định kiểm soát bắt buộc mức tiêu thụ nhiên liệu của xe cơ giới, trước là xe mô tô, xe gắn máy rồi đến các loại xe ô tô con…

Khí thải phương tiện giao thông đang được kiểm soát thế nào? 12

Sắp tới sẽ có tiêu chuẩn đối với khí thải phương tiện giao thông đường sắt

Thông  tin liên quan đến giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đường sắt, phương tiện thủy, tàu biển nội địa, các ý kiến của Cục Đăng kiểm VN cho biết, thời gian tới sẽ hoàn thành, trình Bộ GTVT dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật phương pháp đo khí thải đầu máy; tuyên truyền và nghiên cứu giải pháp lộ trình kiểm soát khí thải phương tiện thủy; nghiên cứu lập kế hoạch kiểm soát khí thải tàu biển nội địa... phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Hiện nay chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về khí thải của đầu máy cũng như chất thải sinh hoạt từ toa xe nên chưa thực hiện kiểm tra, chứng nhận về môi trường đối với phương tiện đường sắt. Năm 2016, Bộ GTVT có đề tài nghiên cứu khảo sát đánh giá độ phát thải khí xả của phương tiện giao thông đường sắt tại Việt Nam. Năm 2017 có kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo khí thải của phương tiện đầu máy diezen.

Báo Giao thông