Khẩn trương khắc phục hư hỏng mặt cầu Thăng Long

11/05/2016 18:28

Ban QLDA 3, Cục Quản lý Đường bộ I khẩn trương khắc phục hư hỏng, mất ATGT trên mặt cầu Thăng Long.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Mặt cầu Thăng Long bị hư hỏng, mất ATGT - Ảnh minh họa

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) 3, Cục Quản lý Đường bộ I khẩn trương khắc phục tình trạng hư hỏng, mất an toàn giao thông trên mặt cầu Thăng Long (Hà Nội) theo phản ánh của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc giải quyết thư góp ý của ông Lê Văn Tùng phản ánh về tình trạng hư hỏng, mất an toàn giao thông trên mặt cầu Thăng Long, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Ban QLDA 3, rà soát toàn bộ Dự án sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt cầu Thăng Long mới thực hiện trong kế hoạch bảo trì năm 2015, yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay các hư hỏng trong phạm vi của dự án đang trong thời gian bảo hành.

Bên cạnh đó, Ban QLDA 3 cần rà soát các vị trí hư hỏng phát sinh, báo cáo Tổng cục Đường bộ VN để xem xét giải quyết; Chỉ đạo xử lý đảm bảo giao thông tại các vị trí mặt đường bong bật, ổ gà để đảm bảo an toàn. Trường hợp cần thiết điều chỉnh bổ sung vào dự án sửa chữa đã thực hiện. Đồng thời, bàn giao các tài liệu và chuyển giao công nghệ sửa chữa mặt cầu Thăng Long để Cục QLĐB I tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì sau khi Bộ GTVT chấp thuận.

Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ I phối hợp với Ban QLDA 3 trong công tác sửa chữa các vị trí hư hỏng theo phản ánh của công dân nêu trên. Trường hợp Ban QLDA 3 không thực hiện sửa chữa được, Cục Quản lý Đường bộ I chủ trì phối hợp với Ban QLDA 3 cho sửa chữa đột xuất theo công nghệ của Ban để tránh bức xúc.

Cục Quản lý Đường bộ I tiếp nhận lại công nghệ sửa chữa mặt cầu Thăng Long từ Ban QLDA 3, đồng thời chuyển giao hướng dẫn cho đơn vị dự kiến được đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên mặt cầu Thăng Long.

Trần Duy