Kéo giảm tai nạn nghiêm trọng bắt đầu từ người cầm lái

05/05/2016 16:12

Thời gian tới, cơ quan chức năng cần vào cuộc để thanh trừ những lái xe đạo đức yếu kém, vi phạm nhiều lần...

Duy Trần