Hơn 30 lễ hội trên sông nước "lọt" danh sách giám sát chặt ATGT

27/02/2018 18:19

Cục Đường thủy chỉ đạo lực lượng thanh tra, cảng vụ giám sát chặt công tác bảo đảm ATGT tại lễ hội sông nước.

Huy Lộc