Hơn 2.600 xe phải hạ tải trong tháng 11

05/12/2014 11:15

Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, trong tháng 11, các trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) lưu động trên cả nước đã tiến hành kiểm tra 43.800 xe...

Một trong những khó khăn hiện nay là đa số các địa phương không đủ lực lượng để bố trí làm việc liên tục 24/24h do còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác của địa phương. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cấp cho trạm KTTTX còn hạn chế, chưa đủ cho các lực lượng làm việc 24/24h, 7 ngày/tuần.

K.H