Hỗ trợ kinh phí di dời tàu thuyền vào đầm Thị Nại

03/06/2014 11:13

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc di dời tàu thuyền, hoạt động tại khu vực biển dọc đường Xuân Diệu-An Dương Vương vào nơi an toàn, khu vực đầm Thị Nại. 

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án di dời tàu thuyền, hoạt động tại khu vực biển dọc đường Xuân Diệu-An Dương Vương vào nơi an toàn, khu vực đầm Thị Nại. 

hỗ trợ kinh phí di dời tàu thuyền vào đầm thị nại
Hỗ trợ kinh phí di dời thuyền ghe vào khu vực đầm Thị Nại

Theo đó, bổ sung các hộ khai thác thủy sản bằng các phương tiện thuyền máy, thúng máy, thúng chèo, xuồng chèo và bè máy vào đối tượng chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ khai thác thủy sản bằng phương tiện thuyền máy, thúng máy và bè máy là 10 triệu đồng/hộ; toàn thành phố có 173 hộ, với tổng số tiền hỗ trợ 1 tỷ 730 triệu đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án di dời tàu thuyền, chồ rớ đang neo đậu, hoạt động tại khu vực biển dọc đường Xuân Diệu – An Dương Vương vào khu vực đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn (giai đoạn 1). Tổng dự toán kinh phí thực hiện hơn 22,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nạo vét luồng, lạch và các công trình phụ trợ 16 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ di dời tàu thuyền, chồ rớ, xả bản, chuyển đổi nghề hơn 6,5 tỷ đồng gồm: kinh phí hỗ trợ tàu thuyền hơn 5,26 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ chồ rớ 330 triệu đồng và hỗ trợ xả bản, chuyển đổi nghề 920 triệu đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách TP. Quy Nhơn 16 tỷ đồng và ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 6,51 tỷ đồng. Tiếp theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 1260/QĐ-UBND tạm ứng hơn 6,51 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh năm 2014 cho UBND TP. Quy Nhơn để thực hiện di dời tàu thuyền, chồ rớ đang neo đậu, hoạt động tại khu vực biển dọc đường Xuân Diệu – An Dương Vương vào khu vực an toàn đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn.

                                                                                                    Đoan Thục